Hesperian Health Guides

Hesperian HealthWiki

Việc bán hoặc phân phối những tài liệu này dưới bất cứ hình thức nào để kiếm lời mà không có sự cho phép của Hesperian sẽ bị cấm hoàn toàn. Để sử dụng những tài liệu này cho các mục đích giáo dục, vui lòng thông báo cho Hesperian. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng xem bản quyền mở của chúng tôi.

coronavirus fact sheet


Sử dụng thông tin sức khỏe đáng tin cậy của Hesperian để tìm câu trả lời cho các câu hỏi về sức khỏe của bạn. Trang The HealthWiki có thể tìm kiếm được và dễ sử dụng nhằm giúp bạn tự tạo tài liệu của chính mình.

Sử dụng thanh tìm kiếm ở góc trên bên phải, hoặc cuộn xuống và duyệt các tiêu đề bên dưới để khám phá theo từng chủ đề.

Bạn thích những điều bạn nhìn thấy chứ? Hãy quyên tặng cho Hesperian để chúng tôi có thể duy trình tài nguyên này miễn phí. Bạn có câu hỏi hoặc phản hồi? Hãy gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected].

two women look at a computer.
Vi cover hcwd.jpg Giúp đỡ trẻ điếc
Thông tin dành cho các nhân viên chăm sóc giúp hỗ trợ việc học ngôn ngữ bằng phương pháp cử chỉ và nói chuyện.


Vi cover wgthas.jpg

An toàn vệ sinh lao động: Tài liệu hướng dẫn dành cho người lao động

Hướng dẫn người lao động đánh giá nơi làm việc, nhận biết các nguy cơ và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt trong ngành điện tử, giày dép và may mặc. Tập trung phát triển các lựa chọn phù hợp để thay thế môi trường làm việc nguy hiểm và tổ chức cải thiện điều kiện lao động.