Hesperian Health Guides

An toàn hóa chất: Ai chịu trách nhiệm?

Hàng nghìn loại hóa chất được sản xuất mới và sử dụng mỗi năm. Do chúng có tầm quan trọng đối với nền kinh tế nên luật pháp và các quy định về hoá chất chưa đủ bảo vệ con người khỏi những ảnh hưởng có hại của chúng. Công ty hóa chất, chính phủ, chủ nhà máy, những người giám sát sự phát triển ngành công nghiệp hóa chất, phân phối và sử dụng là những thành phần của một hệ thống gây hại cho người dân trên khắp thế giới.

  • Công ty hóa chất cần chứng minh loại hóa chất đó là an toàn trước khi đem bán và sử dụng. Chỉ có một vài nghìn loại hóa chất được nghiên cứu về các tác động của chúng đối với con người và môi trường. Và gần như chưa có một nghiên cứu về phương thức tương tác giữa các loại hóa chất khác nhau trong cơ thể con người. Nếu có các thử nghiệm thì nó cũng không đề cập đến ảnh hưởng của chúng tới sức khỏe con người.
  • Các công ty hóa chất và chính phủ phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng hóa chất. Các công ty bán hoặc sử dụng hóa chất phải có trách nhiệm về sự an toàn cho người lao động và người tiêu dùng. Nếu bất cứ ai bị mắc bệnh do hóa chất, chính phủ phải nhanh chóng có biện pháp điều chỉnh hoặc ban bố lệnh cấm đối với loại hóa chất đó.
  • Hóa chất được sử dụng phải an toàn đối với nhà máy và cộng đồng. Thông thường an toàn hóa chất với người lao động được ưu tiên hơn đối với cộng đồng. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều phải được bảo vệ an toàn trước những hóa chất độc hại. Người sử dụng lao động cần áp dụng các tiêu chuẩn bảo vệ cao nhất cho nhà máy và cho cả cộng đồng.
  • Hạn chế sử dụng hóa chất trong sản xuất. Nhiều sản phẩm có sử dụng nhiều loại hóa chất trong quá trình sản xuất, sau khi xuất xưởng được bán, sử dụng, rồi bỏ đi hoặc tái chế vẫn thải ra môi trường một lượng hóa chất độc hại. Do vậy, các sản phẩm khi sản xuất phải được tính toán sao cho sử dụng càng ít lượng hóa chất càng tốt để hạn chế những tác động của chúng gây ra trong suốt vòng đời của sản phẩm.
  • Hóa chất độc hại phải được thay thế bằng một loại hóa chất an toàn hơn chứ không phải bằng một hóa chất độc hại khác. Rất nhiều công ty muốn ngừng sử dụng các hóa chất độc hại. Tuy nhiên, họ thường thay thế hóa chất độc hại đó với một loại khác mà chưa được nghiên cứu kĩ về các ảnh hưởng tới sức khỏe và môi trường. Loại hóa chất mới này thường là vẫn gây nguy hiểm nhưng do chưa có trường hợp đáng tiếc nào được ghi nhận nên nó vẫn được coi là loại hóa chất "an toàn hơn".
người phụ nữ đang trò chuyện với một người đàn ông.
Tôi cố gắng mua rau không phun thuốc trừ sâu, nhưng làm thế nào để tôi có thể mua một chiếc điện thoại di động không có chứa các hóa chất độc hại đây?
Cô không mua được đâu. Đó là lí do vì sao chúng ta cần một hệ thống đảm bảo sức khỏe và an toàn cho chúng ta quan trọng hơn là lợi nhuận của họ.

Hóa chất an toàn tại nơi làm việc

Nếu phải dùng một loại hóa chất nào đó tại nơi làm việc thì trách nhiệm của người sử dụng lao động cần phải chọn loại:

  • Vô cùng cần thiết cho quá trình sản xuất sản phẩm, nếu thiếu thì không sản xuất được
  • An toàn nhất trong số các hóa chất có thể chọn.
  • Được sử dụng với một lượng nhỏ hơn so với các loại hóa chất thay thế.
  • Không gây hại đối với người lao động hoặc cộng đồng khi sử dụng và thải bỏ.


Trách nhiệm của người sử dụng lao động là cung cấp thông tin về các thành phần hóa chất dễ hiểu nhất cho người lao động. Người lao động trình độ thấp cũng có thể nắm được thông tin về hóa chất qua các hình ảnh, video, minh họa, giải thích và thực hành thực tế. Khi người lao động bắt đầu hoặc được phân công một công việc mới, người giám sát cần hướng dẫn cho họ về việc sử dụng hóa chất an toàn mà họ tiếp xúc, các ảnh hưởng tới sức khỏe và điều cần phải làm nếu xảy ra tai nạn lao động.

một người phụ nữ đang nói.
Là người vận hành máy, chúng tôi được đào tạo về cách làm việc với hóa chất và cách sử dụng hóa chất. Chúng tôi được học làm thế nào để trộn, để bảo quản và làm vệ sinh máy móc bằng hóa chất. Nhưng khi nhìn thấy đồng nghiệp của mình bị bệnh, chúng tôi nhận ra rằng các khóa đào tạo đó đã không dạy cho chúng tôi về các ảnh hưởng của hóa chất đến sức khỏe.Trang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021