Hesperian Health Guides

Chương 20: Làm việc tại nhà

HealthWiki > An toàn vệ sinh lao động > Chương 20: Làm việc tại nhà

một phụ nữ đang ngồi may gần các hộp có nhãn "Công ty quần áo may sẵn"; Trẻ em chơi gần đó.

Một số phụ nữ làm việc tại nhà vì bản thân hoặc chồng không muốn họ làm việc xa nhà, hoặc vì thế họ có thể chăm sóc gia đình trong khi vẫn kiếm được tiền. Một số người lao động mang việc về nhà làm để có thêm thu nhập. Những người khác bị buộc phải làm việc tại nhà vì chủ nhà máy cắt giảm chi phí hoặc đóng cửa nhà máy.

Người lao động làm việc nhiều giờ hơn và đối mặt với nhiều nguy hiểm khác nhau tại nhà hơn so với khi làm việc trong nhà máy. Người làm việc tại nhà thường được trả ít hơn và chịu nhiều chi phí sản xuất mà lẽ ra chủ nhà máy phải chịu như:

  • quạt và thiết bị bảo vệ (nếu người lao động có)
  • đèn điện và điện
  • bàn, ghế, và đồ gỗ làm việc
  • xử lý rác thải sản xuất
  • chỗ lưu trữ các bán thành phẩm, vật tư, và thành phẩm
  • vận chuyển giữa nhà và nhà máy


Người làm việc tại nhà thường được trả công ít hơn người lao động tại nhà máy ngay cả khi họ không được trả tiền chăm sóc trẻ em, các bữa ăn xa nhà, di chuyển hàng ngày đến nhà máy hoặc những thứ khác mà lẽ ra người lao động nhà máy phải chi trả.

Cách Tính tiền lương thực của bạn

 tính lương có thể nhận.
ĐƠN HÀNG THÁNG 10
60 mũ trùm, tiền công là 20 xu/mũ 60 x 0.20 = $12
công là $12, trừ
- $2.00 tiền nguyên vật liệu
- $1.50 tền trả cho Mary   về việc giúp đỡ
- $1.00 tiền điện
- $0.50 tiền nước
= Còn lại $7,00
Tháng 1 $8,50
Tháng 3 $7.50
Tháng 6 $7.50
Tháng 10 $7.00

Để tìm hiểu xem bạn thực sự kiếm được bao nhiêu sau khi chi trả tất cả chi phí thực hiện công việc:

  • Nhân số tiền công của từng sản phẩm với số sản phẩm bạn đã làm. Làm tương tự cho các sản phẩm khác nếu chúng được trả tiền công ở mức khác.
  • Trừ chi phí nguyên vật liệu, chi phí cho gia đình hoặc hàng xóm giúp đỡ bạn, chi phí điện, nước và những chi phí khác trong khi làm việc. Nếu bạn không nhận được hóa đơn hàng tháng, hãy ước tính dựa trên các tháng trước. (Trong trường hợp người chủ không chi trả những chi phí trên thì hãy điều chỉnh việc trừ các chi phí đó cho phù hợp.)
  • Tính toán và so sánh số tiền này mỗi tháng hoặc vài tháng một lần để xem mức lương của bạn thay đổi như thế nào. Khi bạn biết bạn thực sự được trả bao nhiêu, bạn có thể đưa ra một lập luận tốt hơn rằng chi phí sản xuất tốn kém hơn và ông chủ cần phải trả cho bạn nhiều tiền hơn.
 một phụ nữ tay cầm một cái hộp có nhãn "Sản phẩm may sẵn" đang nói chuyện với một nam giới; Người đàn ông trả lời.
Lô hàng này Ông trả ít hơn so với lần trước! Như vậy không công bằng!
Nếu chồng cô kiếm được nhiều tiền hơn, cô sẽ không cần khoản tiền thêm này! Đừng trách tôi!
Làm việc để "kiếm thêm tiền" hay "kiếm tiền để sống"?Trang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021