Hesperian Health Guides

Hiểu cụm từ người khác nói

Trong chương này:

Cách giúp trẻ hiểu các nhóm từ


  A woman and her son speaking together in a chicken coop.
  Gà!
  Đừng bắt gà, Ma-nô. Hôm nay, mình chỉ lấy trứng gà thôi con ạ.
 1. Khi trẻ gọi tên ai hoặc đồ vật nào đó, hãy mở rộng điều trẻ nói.

  Nhấn mạnh vào nhóm từ bạn muốn trẻ học và lặp lại vài lần.
 2. A woman speaking to her son in a chicken coop.
  Con nhặt thêm trứng gà đi? Tối nay nhà mình sẽ ăn trứng gà.


 3. Khen ngợi trẻ nếu trẻ đáp lại, dù theo bất cứ cách nào. Nếu trẻ không phản ứng, lặp lại các từ đó vài lần.
 4. Hàng ngày nói các từ đó càng nhiều càng tốt. Khích lệ cả gia đình cùng nói.
A man speaking to his son in bed.
Mẹ nói con đã nhặt được 3 qủa trứng gà à?
Trứng.

Trong ví dụ này, cha mẹ đã nói từ chỉ sự vật (trứng) kết hợp với từ làm rõ nghĩa cho sự vật đó (gà) và tạo thành cụm từ (trứng gà). Việc nói các từ thành cụm từ và đặt trong câu hoàn chỉnh có thể giúp trẻ chú ý đến các từ đó hơn.


Để dạy trẻ những nhóm từ khác, thử ghép các từ đó với các từ chỉ sự vật hoặc từ chỉ người:

 • từ chỉ người hoặc vật làm gì.
A boy speaking as he reaches into a stream.
bơi.
 • từ chỉ sự sở hữu.
A woman speaking as she shows a shirt to her son.
Áo của bố.
 • từ chỉ địa điểm.
A boy speaking as he and a girl in a wheelchair play with a xylophone and 2 other children play on swings.
Em Mai đang ngồi trên xích đu.
 • từ chỉ sự lặp lại.
A woman speaking to her daughter, who is reaching for a bowl.
Con có muốn ăn thêm cơm không?
 • từ chỉ sự việc đã xảy ra hoặc điều gì đó không thể thực hiện.
A man speaking as his son reaches for an empty bowl.
Hết cơm rồi!
A boy speaking as he and his younger brother pick beans.
Hãy nhặt đậu và cho vào rổ!

Cách giúp trẻ thực hiện những yêu cầu kép

Khi trẻ hiểu nhiều từ hơn, trẻ có thể thực hiện những nhiệm vụ khó hơn. Bạn có thể bắt đầu bằng cách mở rộng những yêu cầu đơn giản mà trẻ đã thực hiện được thành những yêu cầu kép.

A woman speaking to her son in a garden.
Chi, con mang rổ đi đổ rồi mang về đây được không?

Sau đó, dần dần tạo ra những yêu cầu khó hơn.