Hesperian Health Guides

Chương 13: Tiếng ồn

Wgthas Ch13 Page 222-1.png

Tiếng ồn lớn có thể gây ra các vấn đề về thính lực. Ảnh hưởng đến thính lực sẽ tùy thuộc cường độ ồn, tần suất tiếp xúc và thời gian tiếp xúc với tiếng ồn. Cách nghe tiếng ồn cũng có những hiệu ứng khác nhau. m thanh cũng có thể trở nên khó chịu và tạo cảm nhận nó to hơn thực tế.

Để bảo vệ người lao động khỏi các vấn đề về tiếng ồn, người sử dụng lao động cần:

  • kiểm tra thính lực trước khi người lao động được tuyển dụng và thường xuyên kiểm tra trong quá trình làm việc.
  • đo đạc, đánh giá mức độ tiếng ồn.
  • thực hiện những thay đổi để giảm tiếng ổn.
  • cung cấp nút tai và chụp tai nếu mức ồn tại nơi làm việc có thể gây hại đến người lao động.Trang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021