Hesperian Health Guides

Chương 9: Chấn thương do máy mócmột người lao động chạy tới giúp một người lao động khác đang bị máy cuốn áo vào.

Các bộ phận và vật liệu nóng, sắc nhọn hoặc chuyển động đều rất nguy hiểm. Nhiều người lao động trong nhà máy đã bị bỏng hoặc bị mất ngón tay, bàn tay, cánh tay, chân hoặc mắt vì họ không được bảo vệ đúng cách khi thực hiện các thao tác trong vùng nguy hiểm của máy. Những chấn thương do máy móc gây ra có thể dẫn đến thương tật vĩnh viễn và đôi khi nguy hiểm đến tính mạng. Các máy móc hư hỏng có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người lao động do rò rỉ các hóa chất nguy hiểm, hơi nước hoặc chất lỏng khiến người lao động bị trượt ngã hoặc bị bỏng.

Đa số các chấn thương do máy móc có thể phòng ngừa được bằng cách lắp đặt và sử dụng các thiết bị bảo vệ máy móc phù hợp, đào tạo người lao động cách sử dụng máy móc an toàn và chỉ sử dụng máy móc trong tình trạng tốt. Rất nhiều người lao động bị chấn thương vì người sử dụng lao động ngắt kết nối thiết bị bảo vệ và các chức năng an toàn để tăng tốc độ sản xuất, buộc họ phải làm việc nhanh hơn và người sử dụng lao động cũng không bảo trì hoặc sửa chữa máy móc.

Để phòng tránh các chấn thương do máy móc, cần:

  • Cho người lao động đầy đủ thời gian để làm quen máy móc và đào tạo họ cách thức vận hành, điều chỉnh và bảo dưỡng máy móc.
  • Thiết kế máy và công việc để người lao động không bao giờ đưa các bộ phận cơ thể gần các bộ phận nguy hiểm của máy móc.
  • Cấp phát cho người lao động các thiết bị bảo hộ cần thiết và phù hợp với người lao động.
  • Cho phép người lao động quyền được tắt máy trước khi xảy ra sự cố nguy hiểm để tránh dẫn đến chấn thương.
Trang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021