Hesperian Health Guides

Phụ lục A: Máy trợ thính

HealthWiki > Giúp đỡ trẻ điếc > Phụ lục A: Máy trợ thính

Trong chương này:

Máy trợ thính là một thiết bị nhỏ giúp khuếch đạì âm thanh to lên. Có nhiều người có quan điểm không đúng cho rằng máy trợ thính sẽ chữa được tật diếc của trẻ và làm cho trẻ có thể nghe được như người hình thường. Máy trợ thính chỉ làm cho âm thanh to lên mà thôi. Máy trợ thính không chữa được gì cả. Để biết thêm thông tin về các loại điếc, xin xem thêm Chương 5.

Phụ thuộc vào loại điếc của từng trẻ mà có thể đeo máy trợ thính cho một bên hay cả hai bên tai. Máy trợ thính có thể giúp những trẻ còn nghe được chút ít nghe được âm thanh một cách tốt hơn. Nếu trẻ bị điếc hoàn toàn, không còn nghe được một chút âm thanh nào thì có lẽ đeo máy trợ thính cũng không có tác dụng gì.


Con tôi đeo máy trợ thính có được không?

A girl wearing a hearing aid.
LỢI ÍCH
Máy trợ thính có thể giúp những trẻ còn nghe được chút ít âm thanh hiểu được lời nói, nghe âm thanh tốt hơn và nói tốt hơn.
KHÓ KHĂN
Máy trợ thính chỉ có thể giúp được một số loại điếc nhất dịnh. Máy trợ thính cần phải có pin và cần được giữ gìn sạch sẽ. Máy trợ thính đắt và dễ bị hỏng. Trẻ đeo máy trợ thính cần đi kiểm tra thính lực định kỳ.


Máy trợ thính chỉ hoạt động tốt khi được gắn thật khớp vào tai trẻ. Núm tai (phần gắn vào tai) được làm theo khuôn tai ngoài của trẻ và không có hai tai nào giống nhau. Đối với trẻ còn nhỏ, cần phải kiểm tra núm tai ít nhất là 2 lần một năm. Núm tai cần được thay đổi khi tai trẻ lớn lên và thay đổí hình dáng.

MẤY TRỢ THÍNH CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ?

Hiệu quả của máy trợ thính phụ thuộc vào loại điếc của trẻ.

  • Nếu trẻ còn nghe được một chút âm thanh, máy trợ thính sẽ giúp trẻ nghe được những âm thanh quá bé mà tự bản thân trẻ không thể nghe được.
A loud motorcycle drives past a child wearing a hearing aid.
  • Nếu trẻ còn nghe được những âm thanh lời nói nhưng rất nhỏ, máy trợ thính sẽ làm cho lời nói to lên, và có thể giúp trẻ nghe được người khác nói gì. Điều này sẽ giúp trẻ học nói.
A dog barking near a boy wearing a hearing aid.
  • Nếu trẻ còn nghe được một chút âm thanh, máy trợ thính sẽ giúp trẻ nghe được những âm thanh để tránh sự nguy hiểm.

MÁY TRỢ THÍNH KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ?

  • Nếu trẻ không còn nghe âm thanh ở một cao độ nào (xem Chương 5), máy trợ thính sẽ không giúp trẻ nghe được những âm thanh đó.
A man playing a flute behind his small boy.
Trẻ không nghe được những âm thanh cao, mặc dù âm đó to ở mức độ nào. Máy trợ thính sẽ không giúp trẻ nghe được tiếng sáo.
A small girl thinking as her father speaks to her while they walk along a road.
Chúng ta nên về nhà thôi, Vê-na.
Bố nói cái gì nhỉ?
  • Máy trợ thính khuếch đại tất cả âm thanh to lên. Điều này có nghĩa là, ở nơi có nhiều tiếng ồn, máy trợ thính không thể giúp được chúng ta nghe tiếng nói rõ hơn những tiếng ồn ào khác.