Hesperian Health Guides

Có rất nhiều cách để bắt đầu giải quyết vấn đề

Trong khi các vấn đề đã khá rõ ràng, nhưng việc đưa ra giải pháp đôi khi lại không đơn giản. Hãy tham khảo ý kiến tư vấn của các chuyên gia trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động, cũng như tiếp cận các nhân viên y tế, những người đại diện của công đoàn về an toàn hoặc những tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan. Những người lao động thường có những ý kiến hữu ích và thiết thực trong việc tạo ra công việc của họ an toàn hơn. Việc nhận hỗ trợ từ nhiều người khác nhau sẽ giúp bạn dễ dàng tìm ra được những giải pháp hiệu quả và thiết thực nhất.

Các giải pháp ngắn hạn/trước mắt: các giải pháp đơn giản, chi phí thấp có thể coi là một cách tiếp cận tốt để khởi đầu mà không cần sự hỗ trợ nhiều của các chủ nhà máy. Một giải pháp ngắn hạn có hiệu quả bảo vệ ngay được người lao động và sẽ chiếm được cảm tình của họ và phục vụ cho những giải pháp mang tính lâu dài. Mặc dù những giải pháp ngắn hạn không gỡ bỏ được trách nhiệm bảo vệ NLĐ của NSDLĐ trong việc triển khai một giải pháp tổng thể, nhưng những giải pháp đó sẽ đem đến trải nghiệm hữu ích cho người lao động trong việc tiến hành những hoạt động đòi quyền được lao động trong một môi trường làm việc lành mạnh hơn.

Giải pháp mang tính lâu dài: Nhiều giải pháp có thể liên quan tới việc tìm và sử dụng những loại hóa chất an toàn hơn, hay lắp đặt những thiết bị mới như hệ thống thông gió hoặc máy móc an toàn hơn hay khoanh vùng những khu sản xuất riêng biệt. Các chuyên gia về an toàn, vệ sinh lao động sẽ giúp bạn trong việc thiết lập và thực hiện những thay đổi phù hợp, cho dù việc này sẽ phải mất thời gian để đạt được. Điều cần thiết nhất trong việc xây dựng các giải pháp mang tính lâu dài - đó là có sự tham gia của người lao động. Những đóng góp của họ sẽ giúp giảm thiểu được chi phí do những sai lầm trong thiết kế và lắp đặt trang thiết bị mới, hay những áp lực mà họ tạo ra sẽ giúp việc cải thiện an toàn vệ sinh lao động được diễn ra nhanh hơn.

Với sự tham gia tích cực của người lao động trong việc giải quyết một số vấn đề tại nhà máy, bạn có thể bắt đầu áp dụng những sáng kiến của họ vào cải thiện những khu vực khác trong nhà máy, ví dụ như đóng góp cho việc cải thiện cách thức làm việc có tổ chức và hiệu quả hơn, hay cải thiện chất lượng của sản phẩm. Sự tham gia đóng góp ý kiến cũng như việc được trực tiếp tham gia còn có thể tạo ra được những thay đổi tích cực cho cả những vấn đề mang tính cộng đồng.


một người phụ nữ viết trên bảng cho một nhóm nam nữ xem.
Vấn đề
Đau mỏi lặp đi lặp lại khi làm việc
Giải pháp trước mắt
Mát-xa co duỗi tay chân
Giải pháp lâu dài
Giải lao thường xuyênTrang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021