Hesperian Health Guides

Chương 2: Học và giảng dạy về sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc

HealthWiki > An toàn vệ sinh lao động > Chương 2: Học và giảng dạy về sức khỏe của người lao động tại nơi làm việc

các lao động nữ đang in áo thun trong một căn phòng.

Mọi người đều có thể học cách nhận biết được những tác hại của công việc đến sức khỏe cũng như tìm ra những sự thay đổi cần thiết làm cho nơi làm việc trở nên an toàn hơn, công bằng hơn và lành mạnh hơn. Cần phải có sự tham gia của rất nhiều người để làm nên sự thay đổi, nên điều quan trọng là học hỏi để giúp những người khác học.

Cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để từ đó bạn có thể trở thành một người tuyên truyền về sức khỏe của người lao động. Những công cụ đó sẽ cho phép bạn:

  • xác định được những vấn đề về an toàn, vệ sinh lao động tại nhà máy của bạn.
  • tìm ra những nguyên nhân gây ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động tại nhà máy.
  • suy nghĩ và tiến hành những giải pháp trước mắt cho những vấn đề đó.
  • lên kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện các giải pháp dài hạn cho các vấn đề đó.Trang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021