Hesperian Health Guides

Chương 11: Hỏa hoạn

Hỏa hoạn luôn gây ra hậu quả nghiêm trọng, đôi khi gây nguy hiểm đến tính mạng người lao động trong nhà máy, tại khu nhà ở của người lao động làm công việc nhà máy ở nhà. Trong số những mối nguy hiểm mà người lao động dễ gặp phải, hỏa hoạn lại dễ phòng tránh và dập tắt nếu xảy ra. Hầu hết các nước đều có quy định yêu cầu người sử dụng lao động phải đảm bảo an toàn hệ thống phòng cháy chữa cháy tại nơi làm việc. Mặc dù không tốn kém để tuân thủ theo quy định nhưng người sử dụng lao động vẫn tiếp tục vi phạm luật an toàn cháy nổ và đặt tính mạng của người lao động vào chốn nguy hiểm.


các nữ lao động bên máy may tại một nhà xưởng có 1 người đàn ông đang hút thuốc; các mũi tên chỉ vào các khu vực nguy hiểm.
cửa khóa
ổ cắm và dây nối kéo dài
hút thuốc gần khu vực dễ bắt lửa
vật liệu và hóa chất dễ cháy
lối đi bị chặn
Nhà máy này có nhiều vấn đề về phòng cháy chữa cháy.Trang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021