Hesperian Health Guides

Đi học là điều quan trọng đối với trẻ điếc

Trong chương này:

Giáo dục trong trường học sẽ cải thiện khả năng giao tiếp của trẻ điếc hoặc trẻ nghe kém, và có thể giúp trẻ có được các kĩ năng nhằm đạt tới một cuộc sống có ích và hỗ trợ gia đình của họ.

Boy signing to a girl sitting at a desk.
Tôi sẽ viết một bức thư cho anh trai tôi. Anh ấy đang đi làm việc xa ở trên thành phố.

Tại trường, trẻ điếc có thể học đọc và viết - đây thường là cách duy nhất mà người điếc có thể giao tiếp với ngườí không biết ngôn ngữ kí hiệu hoặc không thể hiểu lờì nói của họ. Đọc giúp những người nghe kém hiểu được những ý tưởng, cảm xúc và những kinh nghiệm của người khác. Viết giúp họ giao tiếp và chia sẻ những suy nghĩ và cảm xúc của họ.