Hesperian Health Guides

Tiếp tục học tại công đồng

Trong chương này:

Man speaking to his little girl as they walk together.
Với số tiền này
chúng ta sẽ đi chợ mua cá.
Quá trình giáo dục diễn ra lại nhiều nơi: ở nhà, trong cộng đồng, và tại trường.


Trẻ học tập từ gia đình và bạn bè các kĩ năng cền thiết để sống trong cộng đồng. Bằng việc quan sát bạn bè và những người khác nói chuyện, chơi, và làm việc với nhau, trẻ học được nhiều thứ như: biết cách đến những nơi mà chúng muốn - bằng đi bộ hoặc đi xe đạp hoặc xe ô tô. Chúng học cách mua bán, trả tiền và hoàn thành công việc. Chúng học cách làm nghề mộc, trồng cây theo vụ, nuôi cá, may hoặc khâu vá, làm các đồ thủ công và nhiều kĩ năng khác.

Khi trẻ gia nhập vào cộng đồng, chúng cũng học về cảm xúc của mình và hình thành lòng tự trọng. Các trò mà trẻ chơi với nhau là các cách học tập không chính thức để trở thành một thành viên của cộng đồng. (Chương 10Chương 11 mô tả các cách hòa nhập trẻ vào cộng đồng và xây dựng các kĩ năng xã hội cao).

Khi trẻ lớn hơn, chúng hắt đầu sẵn sàng đến trường. Giáo dục tại trường học sẽ dựa trên các kĩ năng mà trẻ học tại nhà và trong cộng đồng. Những gì trẻ học được tại trường học cũng sẽ cho trẻ các kĩ năng nhằm chuẩn bị cho cuộc sống của chúng khi lớn lên.