Hesperian Health Guides

Chương 12: Giáo dục

HealthWiki > Giúp đỡ trẻ điếc > Chương 12: Giáo dục

Mọi trẻ em, cả trẻ điếc và trẻ nghe được đều có quyền được giáo dục. Trẻ được giáo dục sẽ có nhiều cơ hội hơn để hiểu biết về thế giới, phát triển các kĩ năng và dễ tìm kiếm việc làm hơn. Giáo dục đặc biệt quan trọng đối với trẻ điếc vì giáo dục giúp trẻ phát triển tư duy, giao tiếp, kết bạn với những trẻ điếc khác và với trẻ nghe được bình thường. Với những kĩ năng có được, trẻ nghe kém vẫn sẽ có thể sống tự lập, có ích và hòa nhập với cộng đồng.

Mặc dù quyển sách này hầu như chỉ dành cho trẻ từ 0 dến 5 tuổi nhưng chương này cung cấp một số vấn đề quan trọng về giáo dục cho trẻ điếc lớn tuổi hơn nhằm giúp các bậc cha mẹ có kế hoạch giáo dục cho con cái họ.

Việc học bắt đầu từ gia đình
Smiling woman with her baby on her back.


Việc học tập bắt đầu tại gia đình từ thời thơ ấu và tiếp tục trong suốt cuộc đời. Gia đình đóng vai trò rất quan trọng trong việc giúp đỡ trẻ học tập. Cha mẹ và các thành viên trong gia đình là những người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của trẻ. Tại nhà, trẻ sẽ học giao tiếp, bắt đầu tư duy và bắt đầu quan hệ với người khác.

Một số cộng đồng có giáo viên và người lớn bị điếc đến tận nhà giúp cha mẹ học cách giao tiếp với trẻ điếc. Họ chỉ cho những thành viên trong gia đình cách mà họ có thể cùng nhau học ngôn ngữ. (Các gợi ý và cách thức giúp gia đình dạy ngôn ngữ cho trẻ, xin xem Chương 7, Chương 8Chương 9).