Hesperian Health Guides

Chương 8: Học ngôn ngữ kí hiệu

HealthWiki > Giúp đỡ trẻ điếc > Chương 8 : Học ngôn ngữ kí hiệu

Đối với một đứa trẻ còn nhỏ, việc học ngôn ngữ kí hiệu hoàn chỉnh thật đơn giản. Trẻ bắt đầu học từ việc hiểu kí hiệu người khác đang sử dụng, đặc biệt là những kí hiệu chỉ người và vật mà trẻ gặp hàng ngày. Sau khi sử dụng các kí hiệu quan trọng với bản thân mình; trẻ sẽ học và sử dụng thêm nhiều kí hiệu khác.

Mỗi kí hiệu giúp trẻ học thêm nhiều điều về thế giới xung quanh. Khi kĩ năng ngôn ngữ đã phát triển, trẻ sẽ biết kết hợp các kí hiệu. Sau đó, trẻ sẽ biết kết hợp kí hiệu thành câu hoàn chỉnh. Điều này cũng giúp trẻ phát triển trí tuệ. Nếu cả bạn và trẻ thích học ngôn ngữ kí hiệu cùng nhau, bạn sẽ đạt được nhiều kết quả tốt.

A boy signing to his little sister.
Uống?

Cách tốt nhất để bạn và gia đình học ngôn ngữ kí hiệu địa phương là được môt người điếc đang sử dụng ngôn ngữ đó dạy. Hãy xem Chương 3 để được hướng dẫn cách dạy con bạn học ngôn ngữ. Xem biết thêm cách làm thế nào một người điếc trưởng thành có thể giúp cộng đồng học ngôn ngữ kí biệu.

Nếu không có ai có thể giúp bạn, hãy tìm một quyển sách, học một vài kí hiệu để giao tiếp với trẻ. Nhưng học kí hiệu từ sách thì khó hơn và ít hiệu quả hơn là học từ một người biết làm kí hiệu.

Trong chương này, chúng tôi giới thiệu hình ảnh những người đang làm kí hiệu và cả cách kết hợp các kí hiệu thành câu, chẳng hạn:
Không thể thể hiện tất cả các kí hiệu của một câu chỉ trong một bức tranh.
A woman facing a small child signs and points her finger to a man standing behind her.
Nói chào bố đi.
HCWD Ch8 Page 85-3.png
HCWD Ch8 Page 85-5.png Đôi khi, chúng tôi thể hiện các kí hiệu tạo thành câu trong những hình vuông xếp theo thứ tự từ trên xuống.
chào
HCWD Ch8 Page 85-4.png
bố

Giúp trẻ hiểu những kí hiệu mới bằng cách nào?

Đứa trẻ, trước tiên, học những kí hiệu chỉ đồ vật và người quan trọng đối với trẻ. Vì vậy, hãy chú ý đến những người hoặc đồ vật mà trẻ yêu thích. Để giúp trẻ học những kí hiệu đầu tiên:

HCWD Ch8 Page 86-2.png
chào
HCWD Ch8 Page 86-3.png
bố
HCWD Ch8 Page 86-1.png
Nói chào bố đi.


1. Việc làm kí hiệu ở gần đối tượng hoặc chỉ vào đồ vật được làm kí hiệu sẽ giúp trẻ tạo mối liên hệ giữa sự vật với kí hiệu. Bằng những biểu hiện trên khuôn mặt bạn, hãy chỉ cho trẻ biết đồ vật, sự việc hay một cái gì đó, một hành động nào đó quan trọng đang xảy ra.


A man and woman signing to each other as a small child observes them nearby.
Chào,
bố.
Chào,
mẹ!
2. Làm kí hiệu tên đồ vật hoặc ai đó một vài lần. Đảm bảo trẻ phải được nhìn thấy tay và khuôn mặt bạn khi bạn làm kí hiệu với trẻ..3. Hãy quan sát phản ứng của trẻ và khen ngợí trẻ nếu những phản ứng đó cho thấy trẻ hiểu, dù theo cách nào. Nếu trẻ không phản ứng, hãy lặp lại kí hiệu thêm một vài lần.


A boy signing and speaking to his baby sister.
Bố.
Đây là ghế của bố! Ghế dành cho bố.
4. Hàng ngày, sử dụng các kí hiệu này càng nhiều càng tốt. Hãy khuyến khích cả gia đình cùng sử dụng kí hiệu. Hãy kiên trì. Cần phải có thời gian để trẻ học những kí hiệu đầu tiên.