Hesperian Health Guides

Những nguồn giúp đỡ

Trong chương này:

Trẻ điếc hoặc trẻ nghe kém học ngôn ngữ như thế nào cũng phụ thuộc vào chính bản thân trẻ, vào những nguồn giúp đỡ, gia đình và người chăm sóc cũng như cộng đồng. Nhưng nếu có sự hỗ trợ qua lại từ các tổ chức cộng đồng, từ trường dạy trẻ điếc hoặc từ nhiều tổ chức khác nhau, cha mẹ và người chăm sóc có thể giúp trẻ học ngôn ngữ dễ dàng hơn.

Những nguồn giúp đỡ trong cộng đồng có thể là:

  • cộng đồng người điếc ở địa phương, câu lạc bộ người điếc hoặc một người nào đó có thể dạy bạn và gia đình ngôn ngữ kí hiệu.
  • các chương trình phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, các nhóm phụ huynh và các nhóm dựa vào cộng đồng khác.
  • giáo viên trường phổ thông địa phưong, trẻ điếc lớn tuổi, những người có mong muốn và cố gắng dạy con bạn.
  • trường có thể nhận dạy trẻ điếc ở địa phương bạn.
  • sách và băng hình về các vấn đề và đề tài quan trọng của người điếc, kinh nghiệm sống của người điếc và những câu chuyện về người ̣điếc thành đạt.


A small group of young men and women sit and speak together as their children play close by.
Chúng tôi ước muốn Linh có thể nói như những người khác trong gia đình và đến trường cùng anh chị cháu.
Lan mất khả năng nghe trước khi học nói. Vì thế một người hàng xóm bị điếc của tôi đã dạy cháu làm kí hiệu. Cháu học dễ dàng nhưng điều đó cũng khiến những người trong gia đình tôi phải thực hành rất nhiều.
Phòng khám mời chúng tôi dùng máy trợ thính miễn phí nhưng chúng tôi không biết máy có giúp ích cho cháu không.
Việc quyết ̣định ngôn ngữ nào hữu ích cho Linh là rất khó. Tôi làm kí hiệu nói với con trai tôi. Không phải lúc nào chúng tôi cũng hiểu nhau nhưng chúng tôi luôn vui vẻ khi làm thế!


A woman, 2 men, and a girl signing together.
Mẹ ơi, bây giờ mẹ có thể làm kí hiệu giống con và A-đô!
Tên tôi,
là Ê-ma.
Đúng, bây giờ cả hai cùng làm lại theo tôi...


Học kí hiệu cũng có thể giúp con bạn biết về người điếc. Trẻ sẽ hiểu được rằng người điếc là một phần quan trọng của cộng đồng xã hội.

Nếu trong cộng đồng của bạn có những người điếc trưởng thành, hãy nhờ họ dành thời gian tới gia đình bạn và dạy bạn làm kí hiệu.

Nếu trong khu vực bạn sống không có người điếc, hãy cố gắng liên hệ với Hiệp hội của những người điếc hay một trường dạy trẻ điếc. Cố gắng tìm sách giúp học kí hiệu. Nếu không, hãy tiếp tục sử dụng những kí hiệu và cử chỉ điệu bộ địa phương và tự sáng tạo thêm những kí hiệu khác.