Hesperian Health Guides

Ngôn ngữ nói và ngôn ngữ kí hiệu

Trong chương này:

Hai loại ngôn ngữ mà trẻ điếc hoặc nghe kém có thể sử dụng là:

  • ngôn ngữ nói, là cách trẻ giao tiếp bằng lời nói và đọc hình miệng ngôn ngữ lời nói ở địa phương, đất nước mà trẻ sống.
  • ngôn ngữ kí hiệu, là cách trẻ giao tiếp bằng tay, sử dụng các kí hiệu của cộng đồng người điếc tại địa phương hoặc đất nước mà trẻ sống.


Một vài trẻ còn chút ít khả năng nghe có thể nói và đọc hình miệng. Những trẻ khác lại giao tiếp tốt nhất khi dùng kí hiệu bằng tay. Bạn có thể cho trẻ bắt đầu với một ngôn ngữ và dạy trẻ cách giao tiếp khác khi trẻ đã lớn hơn.

Ví du:
A woman signing and gesturing to a girl.
Đã đến giờ đi ngủ rồi.
A girl and a small child speaking as they hold a ball.
óng
Bóng,
̣đúng rồi!

Nhiều người trước tiên làm cử chỉ điệu bộ và kí hiệu với trẻ, đặc biệt khi họ không chắc chắn rằng trẻ có nghe được âm thanh lời nói hay không. Sau đó, khi trẻ lớn hơn và đã hiểu một vài kí hiệu, họ cố gắng dạy trẻ đọc hình miệng và nói.

Những người khác bắt đầu bằng nói và đọc hình miệng khi họ biết rằng con họ có thể nghe được hoặc nếu trẻ bị điếc sau khi trẻ đã học nói. Trong một thờí gian dài nếu đứa trẻ không học ngôn ngữ nói, điều đó có nghĩa là ngôn ngữ kí hiệu sẽ phù hợp hơn.