Hesperian Health Guides

Làm thế nào để biết con tôi đang học?

Trong chương này:

Cần phải có thời gian để đánh giá việc học ngôn ngữ của con bạn. Sau một vài tháng, hoặc nhiều hơn, cho trẻ làm quen với ngôn ngữ, hãy đánh giá con bạn phản ứng thế nào. Hãy tự đặt những câu hỏi:

  • Con tôi có hiểu nhiều hơn trước đây không?
  • Con tôi dùng lời nói hay kí hiệu thường xuyên hơn trước đây?
  • Con tôi có vẻ thích học giao tiếp hơn không? Hay tỏ vẻ ngày càng chán nản?
  • Con tôi có vấn đề về hành vi do không hiểu ngôn ngữ? Do hiểu không đúng hoặc không thể thể hiện bản thân gây ra không?
  • Tôi có thích gíao tiếp với con không? Hoặc đôi khi tôi có thấy đó là một công việc buồn tẻ không?
  • Chúng tôi có thể giao tiếp, dễ dàng nói chuyện với con về những gì đang xảy ra hay không?
  • Con tôi có giao tiếp tốt với người khác không?
  • Con tôi có hiểu thông tin như anh và chị nó hiểu không?
  • Cả gia đình có quyết tâm dành thời gian để trò chuyện, giao tiếp với con tôí không?