Hesperian Health Guides

Sử dụng ngôn ngữ hữu ích với trẻ

Trong chương này:

Con bạn cần thể hiện bản thân và hiểu người khác. Một đứa trẻ cần hiểu biết nhiều hơn chỉ biết nói “bố" hay “mẹ”. Trẻ cần phát triển khả năng nghe và hiểu những điều nói ra cũng như đáp ứng lại và giao tiếp với người khác càng dễ dàng và đầy đủ càng tốt.

A woman speaking.
Bây giờ, cháu trai của tôi sử dụng hơn 500 từ!

Cha mẹ và người chăm sóc có thể giúp trẻ học ngôn ngữ bằng cách làm cho trẻ thấy hứng thú với nó. Nếu bạn nhận thấy ngôn ngữ kí hiệu không hữu ích với con bạn, hãy nghĩ đến việc giúp trẻ học ngôn ngữ nói. Hoặc nếu trẻ có vẻ không hiểu ngôn ngữ nói, hãy thử giúp trẻ học ngôn ngữ kí hiệu. Khi trẻ đã biết và sử dụng tốt một ngôn ngữ nào đó, trẻ sẽ học thêm ngôn ngữ khác dễ dàng hơn.

Việc nói chuyện với cha me của những trẻ đã có ngôn ngữ - ngôn ngữ nói hoặc kí hiệu hoặc cả hai - có thể sẽ giúp ích cho bạn trong việc dạy dỗ trẻ học một ngôn ngữ.

A man and woman speaking.
Con trai tôi không nghe được chút nào. Tôi thấy việc dùng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp thì dễ hơn.
Nhưng một vài trẻ điếc có thể học để hiểu từ ngữ và nói. Con trai tôi đã làm như thế.
2 children writing to each other on the same piece of paper.


Thậm chí nếu không nghe được từ, trẻ điếc vẫn có thể học ngôn ngữ viết. Khi đó trẻ sẽ học xem từ đó trông như thế nào dễ hơn là việc tìm hiểu từ đó nghe thấy như thế nào. Đó là mối quan hệ giữa các biểu tượng (đây cũng là cách víết từ trong tiếng Trung Quốc). Trẻ điếc đã học ngôn ngữ từ sớm - nói hoặc kí hiệu - có thể học đọc và viết tốt. Điều này sẽ tốt hơn nếu trẻ được gặp gỡ với những người điếc trưởng thành biết đọc.


Đôi khi có những người điếc không học giao tiếp khi họ nhỏ tuổi. Mặc dầu việc học ngôn ngữ từ khi còn nhỏ tốt hon rất nhiều nhưng những trẻ điếc lớn tuổi, cả khi đã trưởng thành vẫn có thể học giao tiếp. Chương 8 và Chương 9 mô tả những phương pháp mà bạn có thể dùng để dạy những trẻ điếc hoặc nghe kém học một ngôn ngữ nào đó.

  • Để giúp trẻ học ngôn ngữ kí hiệu, xem Chương 8.
  • Để giúp trẻ học ngôn ngữ lời nói, xem Chương 9.