Hesperian Health Guides

Hiểu các nhóm kí hiệu

A hand demonstrating how to sign.
A hand demonstrating how to sign.
Hình dạng kí hiệu như thế này dễ làm hơn. Hình dùng kí hiệu này khó làm hơn.

Khi đứa trẻ nhìn thấy mọi người xung quanh sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp với nhau, tự trẻ cũng sẽ bắt đầu làm kí hiệu. Nên nhớ rằng, có một số kí hiệu dễ làm hơn so với những kí hiệu khác.

Khi trẻ đã học được kí hiệu, khuyến khích trẻ sử dụng kí hiệu thường xuyên. Trong những hoạt động hàng ngày, tìm các cách để thể hiện các kí hiệu đó.

Trẻ không thể làm chính xác tất cả các kí hiệu. Đầu tiên, bạn có thể không hiểu kí hiệu đó là gì. Nhưng hãy động viên trẻ cố gắng và đừng lo lắng vì kí hiệu chưa rõ ràng.

Các cách khuyến khích trẻ sử dụng những kí hiệu đầu tiên

 1. Quan sát thông tin trẻ muốn thể hiện qua cử chỉ điệu bộ, âm thanh và biểu hiện trên khuôn mặt trẻ.

  A girl looks up at her older brother as she points to a pitcher.
 2. Cung cấp cho trẻ kí hiệu thể hiện thông tin đó.
 3. A boy signing to his little sister.
  Uống.
 4. Nhấn mạnh kí hiệu, làm lại một vài lần, khuyến khích trẻ bắt chước theo.
  A boy and his little sister signing to each other.
  Uống?
  Em muốn uống à?!


  Nếu trẻ cố gắng bắt chước bạn, hãy khen ngợi trẻ. Nếu trẻ không làm đúng kí hiệu, đừng vội sửa sai cho trẻ. Thay vào đó, hãy làm lại kí hiệu đúng.

 5. Khi trẻ đã học được kí hiệu, khuyến khích trẻ sử dụng kí hiệu thường xuyên. Trong những hoạt động hàng ngày, tìm các cách để thể hiện các kí hiệu đó.


A woman signing to her daughter, who holds a cup near her doll’s mouth.
Búp bê hãy uống đi!


Hãy hỏi những câu hỏi cần phải trả lời bằng kí hiệu đơn.

Vi HCWD Ch8 Page 90-2.png
muốn
Vi HCWD Ch8 Page 90-3.png
búp bê
Vi HCWD Ch8 Page 90-4.png
chăn
A man signing to his little girl.
Con muốn búp bê hay cái chăn?
A small girl signing to her father.
Búp bê.


Nếu trẻ trả lời, hãy khen ngợi trẻ. Nếu trẻ không trả lời:

 • Có thể do trẻ không hiểu kí hiệu.
 • Có thể do trẻ không hiểu ý nghĩa của câu hỏi - là cần phải có câu trả lời.


Có một cách dạy trẻ biết trả lời các câu hỏi là đầu tiên hãy trả lời mẫu cho trẻ. Sau đó, trẻ sẽ hiểu.

A woman and a small girl in a garden signing to each other.
Mình cần bao nhiêu quả bí?
Quả bí?
HCWD Ch8 Page 90-7.png
Mình cần 2 qủa.

Cách khuyến khích trẻ giao tiếp thể hiện những nhu cầu đơn giản

A woman signing to her daughter beside a basket of fruit.
Con muốn gì Ra-ni? Con làm kí hiệu cho mẹ xem.

Khi trẻ cần cái gì đó, trẻ sẽ sẵn sàng học kí hiệu hơn để giúp trẻ đạt được điều mong muốn. Sau đây là một vài gợi ý khuyến khích trẻ sử dụng ngôn ngữ kí hiệu để giao tiếp thể hiện những nhu cầu đơn giản:

 • Mổi khi trẻ có vẻ muốn cái gì đó, hãy khuyến khích trẻ làm kí hiệu những điều trẻ muốn.
 • Tạo ra một vài tình huống buộc trẻ phải nêu yêu cầu.
A boy signing to his father, who is holding a ball.
Chơi nữa?
Bố Ôt-ca ngừng chơi bóng để cháu phải thể hiện yêu cầu chơi tiếp.Khi trẻ dùng những cử chỉ điệu bộ mang ý nghĩa khác nhau, hãy giả vờ nhầm lẫn và khuyến khích trẻ đưa thông tin cụ thể bẳng cách cung cấp cho trẻ những kí hiệu.

A girl signing to her little sister, who points to a cup.
Em muốn cái cốc hay qủa bóng?
Es HCWD Ch8 Page 91-4.png
Em biết làm kí hiệu "cốc" không?
Cốc.

Cách giúp trẻ tạo và làm theo những yêu cầu đơn giản

Khi trẻ học nhận biết tên đồ vật, tên người và các hoạt động, trẻ bắt đầu hiểu những yêu cầu đơn giản mà bạn đưa ra. Hãy sử dụng những câu ngắn yêu cầu trẻ. Nhấn mạnh những kí hiệu trẻ đã biết và dùng cử chỉ điệu bộ để diễn đạt ý được rõ hơn. Đảm bảo dành đủ thời gian để trẻ đáp ứng và lặp lại yêu cầu nếu cần thiết.

Đầu tiên, đưa yêu cầu với những đồ vật và người ở xung quanh trẻ.

Vi HCWD Ch8 Page 92-2.png
mặc
Vi HCWD Ch8 Page 92-3.png
của con
HCWD Ch8 Page 92-4.png
áo


A woman signing to her little girl in a garden.
Nga, mặc áo của con vào đi?


HCWD Ch8 Page 92-5.png
Nga, mang cho mẹ ít nước!

Sau đó, đưa yêu cầu về đồ vật hoặc người mà trẻ không nhìn thấy, dùng những kí hiệu mà bạn đã dạy trẻ.3 children rolling a tire toward a girl.
Chơi với!
Ừ, lại đây chơi với chúng mình Gia-ma?

Trẻ sẽ sớm tự học được cách nêu yêu cầu. Mọi người nên khuyến khích trẻ khi trẻ cố gắng ra đưa yêu cầu.

Các cách khuyến khích trẻ học thêm kí hiệu

Cách tốt nhất giúp trẻ học thêm các kí hiệu là giao tiếp với trẻ càng nhiều càng tốt - và khuyến khích trẻ thể hiện với bạn. sau đây là một số gợi ý giúp giao tiếp với trẻ hàng ngày:

Vi HCWD Ch8 Page 93-3.png
của em
Vi HCWD Ch8 Page 93-4.png
quần
 • Các hoạt động hàng ngày là thời điểm thích hợp để học các kí hiệu mới. Những lúc đó trẻ có cơ hội sử dụng lặp đi lặp lại các kí hiệu.
2 sisters sign to each other as they get dressed.
Làm gì tiếp nữa hở Mai?
mặc quần của em vào.
Quần?
Luôn luôn chắc chắn là trẻ đang nhìn vào bạn khi bạn làm kí hiệu với trẻ.
A woman, her husband, and 2 children sitting on the floor as they prepare for a meal.
Cái này cho ai? Có phải cho Ra-in không?
Không?
cho Nê-la!
 • Cố ý tạo ra những lỗi sai để khuyến khích trẻ sửa lỗi. Ở ví dụ này, bà mẹ đã gọi trẻ bằng tên của anh trai.

Cố gắng tạo ra những trò chơi trong đó có dùng các kí hiệu mới. Chẳng hạn, những đứa trẻ này đang chơi trò tìm đồ vật bị giấu bằng cách làm kí hiệu tên gọi đồ vật. Cùng lúc đó trẻ sẽ học được những kí hiệu mới.

A girl signs to a group of girls and boys.
Xem nào, bạn có thể tìm được cốc, chai, thìa không?
The children searching for the objects.