Hesperian Health Guides

Chương 3: Một số hướng dẫn dạy ngôn ngữ cho trẻ

HealthWiki > Giúp đỡ trẻ điếc > Chương 3: Một số hướng dẫn dạy ngôn ngữ cho trẻ

Trong chương này:

Trẻ điếc hay nghe kém học giao tiếp bằng cách nhìn. Trẻ sẽ không học từ như những trẻ khác nếu chỉ nghe người khác nói. Trẻ cần nhiều thời gian hơn và cần được giúp đỡ nhiều hơn để học ngôn ngữ - có thể bằng cách nhìn và nghe người khác nói, hay nhìn cách họ làm kí hiệu. Trẻ có thể bắt đầu chú ý đến chữ viết sớm hơn những trẻ khác. Khi thấy chữ viết, ví dụ tên mình, trẻ có thể liên hệ giữa từ và nghĩa của nó.

Chương này sẽ hướng dẫn cha mẹ và những người giúp đỡ cha mẹ cách dạy trẻ một ngôn ngữ. Hãy cố gắng làm theo những hướng dẫn sau đây khi thực hiện các hoạt động trong cuốn sách này.

Giao tiếp càng nhiều càng tốt

2 women at a water pump speaking together; small children are with them.
Hôm nay chị có đi chợ không?
Có, A-sa-ki và tôi sẽ mang sắn và xoài đi bán.
Trẻ cần tham gia vào mọi hoạt động của gia đình.

Giúp trẻ điếc học ngôn ngữ là điều quan trọng nhất mà bố mẹ và những người khác nên làm. Nhìn chung, khi đang làm gì đó chúng ta thường không nói chuyện với trẻ, nhưng trẻ lại cần tất cả mọi người cố gắng nói với trẻ. Giao tiếp là cách tốt nhất để trẻ học ngôn ngữ.

Một số bậc phụ huynh cảm thấy xấu hổ về việc có con nghe kém hoặc có những người lại bao bọc trẻ quá mức. Trẻ cần tham gia vào các hoạt động trong gia đình, nếu cứ ngồi không một mình, trẻ sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội học tập.

Hãy tìm cơ hội giao tiếp với trẻ hàng ngày. Hãy cho trẻ tham gia các hoạt động cùng với những người khác để trẻ làm quen với việc quan sát và nghe mọi người trò chuyện. Khuyến khích cả gia đình - anh, chị, em, ông bà và những người thân khác - cùng làm như vậy.