Hesperian Health Guides

Chương 10: Các kĩ năng xã hội

HealthWiki > Giúp đỡ trẻ điếc > Chương 10: Các kĩ năng xã hội

Trong chương này:

2 girls watching a boy playing with a tire swing.

Khi chúng ta hòa thuận với nhau, điều đó có nghĩa là chúng ta có “kĩ năng xã hội tốt". Con người phát triển kĩ năng xã hội khi họ có liên hệ với nhau, học hỏi lẫn nhau và quan tâm đến cảm xúc của những người khác.

Có kĩ năng xã hội tốt là điều rất quan trọng đối với mọi người. Để trở thành thành viên của một tập thể - đó có thể là gia đình, nhóm bạn bè hay lớp học ở trường - điều quan trọng là bạn cần phải có kĩ năng xã hội.

Kĩ năng xã hội không chỉ là những cách ứng xử tốt. Kĩ năng xã hội tốt cho phép mọi người:

  • Cho và nhận sự quan tâm, tình yêu thương hay sự giúp đỡ.
  • Thể hiện nhu cầu, cảm xúc và quyền lợi theo cách thức phù hợp.
  • Giao tiếp hiệu quả.


5 children playing together outside.
Kĩ năng xã hội tốt giúp trẻ biết kết bạn và xây dựng quan hệ với những người khác trong cộng đồng.

Do vậy, với trẻ điếc hay nghe kém cũng rất cần hình thành kĩ năng xã hội tốt. Khả năng hòa đồng với người khác sẽ giúp trẻ bớt đơn độc.

Cũng giống như trẻ bình thường, trẻ điếc phát tríển kĩ năng xã hội qua quan sát và tương tác với mọi người ở xung quanh. Điều này giúp trẻ học làm mọi việc, ví dụ như đối xử với người lớn hơn bằng thái độ tôn trọng, xin phép sử dụng những đồ cá nhân không phải của mình, hay đợi cho đến lượt rồi mới tham gia một hoạt động nào đó.