Hesperian Health Guides

"Kĩ năng xã hội" của cộng đồng

Trong chương này:

Mặc dù dạy kĩ năng xã hội cho trẻ rất quan trọng nhưng như vậy cũng chưa đủ. Trẻ học kĩ năng xã hội không chỉ qua việc ta dạy và đối xử với trẻ mà còn qua việc quan sát mọi người xung quanh đối xử với nhau.

A group of boys and girls playing together while 3 adults look on.
Dạy trẻ chơi với nhau theo nhóm nghĩa là ta đã giúp trẻ trân trọng tình đoàn kết và tinh thần hợp tác.

Nhưng khi dạy trẻ, chính bản thân ta phải là tấm gương hành động trong thực tế. Nếu như trẻ chứng kiến thấy ta tỏ ra vô cảm đối với những người kém khả năng hơn, có hình thức không được dễ coi hoặc nghèo khổ, chúng sẽ học được những kinh nghiệm khác với những gì chúng ta định dạy chúng.

Khi dạy trẻ nên làm bạn với trẻ điếc, và tôn trọng những sự khác biệt của mọi người, tức là chúng ta đã giúp trẻ hiểu giá trị của sự đồng cảm và giúp đỡ người khác và hiểu đó là trách nhiệm của mỗi người.

A man signing.
Khi chúng ta là người tốt bụng và tôn trọng người khác, trẻ nhỏ học được cách mà mọi người nên đối xử với nhau.

Nếu muốn trẻ học cách tôn trọng bản thân và người khác, chúng phải được nhìn thấy ta thể hiện những điều này thành hành động. Bản thân chúng ta phải thể hiện thái độ tôn trọng người có đặc điểm khác ta. Tất cả chúng ta cùng phải hợp tác để tạo ra một cộng đồng thân ái, giúp đỡ lẫn nhau và tuân theo những giá trị mà chúng ta cho là quan trọng.