Hesperian Health Guides

Chương 13: Ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em

HealthWiki > Giúp đỡ trẻ điếc > Chương 13: Ngăn chặn xâm hại tình dục trẻ em

Trong chương này:

Việc tìm được những thông tin nói về sự xâm hại tình dục trong những sách giúp đỡ trẻ điếc là việc làm khó khăn. Nhưng thực tế đáng buồn là những trẻ bị điếc thậm chí còn dễ bị xâm hại tình dục hơn những trẻ không bị điếc. Do vậy điều quan trọng đối với các gia đình có trẻ bị điếc và những người chăm sóc hoặc dạy trẻ điếc là phải biết về điều đó.

Hãy bảo đảm an toàn cho trẻ
Không ai có quyền sử dụng trẻ vào mục
đích tình dục. Dù là:
HCWD Ch13 Page 167-1.png
  • thành viên trong gia đình (trẻ em hoặc người lớn)
  • người bạn của gia đình
  • hàng xóm
  • người lạ
  • giáo viên
  • người chăm sóc
Không ai có quyền đó!
A woman speaking.
Các bậc cha mẹ cần nói với nhau và nói với trẻ về nạn xâm hại tình dục.
Nói về điều đó là bước đầu tiên để ngăn chặn. Sự im lặng chỉ bảo vệ kẻ xâm hại.

Tuy nhiên, xâm hại tình dục là một vấn đề khó nói. Ở nhiều nơi:

  • người ta không biết xâm hại tình dục là gì, nó diễn ra như thế nào và nó gây hại gì.
  • người ta cảm thấy không thoải mái khi nói về tình dục.
  • người ta không tin là một trẻ rất nhỏ có thể bị xâm hại tình dục nên họ không muốn nghĩ hoặc nói về điều đó.
  • các chế ước hoặc quan niệm truyền thống hạn chế người ta có thể nói với trẻ em về tình dục, hạn chế những gì có thể được nói, và hạn chế những cuộc đối thoại có thể được thực hiện.

Mọi trẻ phải được an toàn, không bị xâm hại tình dục. Giữ cho trẻ được an toàn không bị xâm hại là trách nhiệm của người lớn.