Hesperian Health Guides

Chương 4: Những kĩ năng giao tiếp cơ bản

HealthWiki > Giúp đỡ trẻ điếc > Chương 4: Những kĩ năng giao tiếp cơ bản

Trong chương này:

Người ta thường giao tiếp bằng cách dùng lời nói hay kí hiệu, nhưng trẻ bắt đầu giao tiếp từ trước khi chúng có những kĩ năng đó.

Giao tiếp diễn ra khi:

  • một ai đó gửi thông điệp đi, và
  • một ai khác nhận được thông điệp và phản hồi..

Trẻ nhỏ gửi thông điệp bằng cách cử động cơ thể, phát ra âm thanh hay nhìn vào mặt người giao tiếp. Khi bố mẹ hiểu những cử động của trẻ và đáp lại, đó là giao tiếp.

Đứa trẻ trong tranh đang gửi thông điệp rằng:

Trẻ đang vui. Trẻ muốn lấy đồ chơi.
A small child smiles at his mother.
Aahh!
Trẻ vui khi nhìn thấy mẹ.
Lai-la! Mẹ đây.
A baby smiles and waves her arms.
A baby lies on her stomach and reaches for a toy.
Mmm!

Kĩ năng giao tiếp cơ bản phát triển khi trẻ còn nhỏ, trước khi trẻ biết nói hay ra kí hiệu. Trong suốt thời gian này, bạn có thể giúp trẻ nhận biết giao tiếp làm cho sự việc xảy ra. Những kĩ năng giao tiếp cơ bản sẽ chuẩn bị cho trẻ tiến tới giai đoạn học nói và dùng ngôn ngữ kí hiệu.

Chương này giúp bạn hiểu làm thế nào trẻ có thể:

  • thực hiện luân phiên.
  • chú ý đến bạn.
  • hiểu bạn.
  • dùng cử chỉ điệu bộ.
  • phát ra âm thanh.