Hesperian Health Guides

Học ngôn ngữ

Trong chương này:

Việc học ngôn ngữ sẽ trở nên dễ dàng khi nghe mọi người trong cộng đồng nói ngôn ngữ đó. Đối với trẻ em, chúng cũng học ngôn ngữ khi nghe mọi người nói với nhau; hay khi theo dõi sự việc diễn ra và cả khi trẻ nói với những người khác. Ngôn ngữ trở thành một phương thức giúp trẻ hiểu những gì xảy ra với mình và nhận biết thế giới xung quanh diễn ra như thế nào.

Học ngôn ngữ nói là việc khó khăn đối với những trẻ nghe kém

A man talks to his son, who stands, confused, near his mother.
Con nói chào bố đi?
?

Khi nghe kém, trẻ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc hiểu từ ngay cả khi đó là những từ đơn giản. Và trẻ em, chúng cần hiểu được nhiều từ đơn giản để học ngôn ngữ.

Khi biết nhiều từ, trẻ có thể học những kĩ năng giao tiếp phức tạp, chẳng hạn như nói thành câu hoặc tham gia vào các cuộc trò chuyện. Trẻ điếc hay nghe kém cần được giúp đỡ để học được kĩ năng, như nói từ đơn giản hay thực hiện một số hành động luân phiên trong giao tiếp.

HCWD Ch2 Page 16-2.png
Trẻ học ngôn ngữ từng bước một
Sau đó,trẻ có thể dùng một ngôn ngữ hoàn chỉnh để giao tiếp với mọi người trong cộng đồng
Học bằng các từ
Nghĩ bằng các từ
Dùng các từ
Hiểu và phản hồi với các từ nghe được
Trẻ nghe thấy các từ


HCWD Ch2 Page 16-3.png
Nhưng nếu không có những bước nghe hay hiểu đầu tiên...
Trẻ không thể học ngôn ngữ vì thế trẻ không thể phát triển tư duy hoặc giao tiếp.
Trẻ không có cách nào để tham gia vào cộng đồng và vì vậy bị bỏ rơi.

NGÔN NGỮ GIÚP TRẺ PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ NHƯ THẾ NÀO?

Ngôn ngữ giúp trẻ suy nghĩ, lập kế hoạch, hiểu thế giới xung quanh mình và để trở thành một phần của cộng đồng. Nếu không có ngôn ngữ, trẻ không thể phát triển trí tuệ.

Khi trẻ nghe kém và không được giúp đỡ để học ngôn ngữ phục vụ cho hoạt động giao tiếp, trẻ sẽ gặp phải những khó khăn trong việc phát triển trí tuệ. Nhiều bố mẹ có con nhỏ bị điếc hay nghe kém rất phấn khởi nếu con cái họ học được một vài từ hay cử chỉ điệu bộ đơn giản. Nhưng trẻ cần nhiều hơn như vậy, chúng cần học một ngôn ngữ nào đó.

Trẻ điếc cần học ngôn ngữ sớm, như vậy trẻ có thể sử dụng nó để tự nói với bản thân, có nghĩa là suy nghĩ. Diễn đạt ý tưởng thành lời giúp ta có khả năng suy nghĩ về những ý tưởng đó.

A girl thinks as she sorts clothes.
Cái áo to hơn chắc là của bố.
A girl thinks as she breaks an egg into a bowl.
Lúc đầu, mình đập trứng vào. Sau đó, mình trộn bột vào cho đến khi nó nhuyễn.
Vì biết các từ lớn hơn và nhỏ hơn nên A-mi có thể học cách so sánh kích thước. Nếu không có ngôn ngữ, cháu không học được kĩ năng này. Vì cháu biết từ về những việc này theo thứ tự nên Rô-sa có thể lập kế hoạch làm việc.


Trẻ điếc cũng cần ngôn ngữ để diễn đạt những ý tưởng của mình với người khác, để nói với mọi người điều trẻ muốn hay cần. Trẻ cần ngôn ngữ để hiểu lời giải thích. Thông qua giao tiếp với người khác, trẻ nhận biết về thế giới xung quanh. Việc này giúp trí tuệ của trẻ phát triển và giúp trẻ thiết lập quan hệ với người khác.

A boy and his father beside a covered well.
A girl thinks as she watches her mother open the door.
?
Nếu không có ngôn ngữ, Quang không thể biết tại sao cháu phải tránh xa nguy hiểm, cháu càng không thể hiểu tại sao cần phải đậy nắp giếng lại. Do mẹ không có cách giải thích, nên Ê-vi không hiểu tại sao mẹ lại biết có một ai đó đang đứng ở đằng sau cửa.