Hesperian Health Guides

Trẻ điếc cần được giúp đỡ càng sớm càng tốt

Trong chương này:

A couple smiling at their baby as he reaches his hand towards them. The woman uses sign language.
Mẹ thơm một lần nữa nhé?

Nếu được giúp đỡ, trẻ không nghe được vẫn có thể giao tiếp và học ngôn ngữ. Vì trẻ bắt đầu học ngay khi vừa mớí chào đời cho nên điều quan trọng là các gia đình phải chú ý hơn đến việc giao tiếp để giúp trẻ càng sớm càng tốt. Nếu những trẻ nghe kém mà được giúp đỡ để học ngôn ngữ - và đó có thể là ngôn ngữ kí hiệu - trẻ sẽ hiểu và giao tiếp với người khác ở quanh mình. Sau đó, trẻ có thể học những điều mà trẻ bình thường học được bằng cách lắng nghe.

A man speaking to his small boy in a shop.
Bà dặn chúng ta mua gì cháu nhỉ?
Chè ạ.

Nếu vấn đề về thính giác của trẻ được phát hiện sớm và giúp đỡ hiệu quả thì những năm tháng quan trọng nhất cho việc học ngôn ngữ và kĩ năng giao tiếp (từ lúc sinh cho đến 7 tuổi) sẽ không bị bỏ lỡ. Hãy xem Chương 7, Chương 8Chương 9 để biết thêm thông tin về cách giúp trẻ học ngôn ngữ.