Hesperian Health Guides

Sản xuất thiết bị điện tử một cách an toàn hơn

Trong chương này:

Từ máy tính đến điện thoại di động, thiết bị điện tử đã trở thành trung tâm đời sống của chúng ta, thật khó để tưởng tượng cuộc sống mà không có chúng. Nhưng những nguy hiểm cho sức khỏe của người lao động và cộng đồng thường quá cao! Một số nhóm quốc tế được hình thành để thay đổi cách chúng ta sản xuất, sử dụng và thải bỏ các thiết bị điện tử.

một nhóm người cầm các biển phản đối; một trong số đó là "Để người lao động và cộng đồng cùng tham gia tạo giải pháp!"

Sản xuất an toàn

 • Thiết kế thiết bị điện tử ít độc - tìm sản phẩm thay thế an toàn hơn cho các hóa chất nguy hiểm.
 • Không dùng người lao động/người tiêu dùng làm “vật thí nghiệm” mức độ nguy hiểm của vật liệu?
 • Thiết kế các sản phẩm sử dụng năng lượng ít hơn và có ít tác động xấu đến môi trường.
 • Sản phẩm thiết kế có thể dễ dàng sửa chữa, tái sử dụng, và có độ bền cao.
 • Thực hiện các sản phẩm có thể tái chế dễ dàng.
 • Sử dụng nhiều vật liệu tái chế càng tốt.

Thu hồi sản phẩm đã sử dụng

 • Nhà sản xuất thiết bị điện tử phải tạo ra các chương trình để thu hồi lại và tái chế các sản phẩm của họ miễn phí.
 • Chịu trách nhiệm việc tái chế sản phẩm an toàn.

Trách nhiệm tái chế

 • Luật tái chế cần được thông qua để thực hiện tái chế an toàn cho con người và môi trường.
 • Cố gắng đạt đến không có chất thải - tìm cách giảm thiểu và tái sử dụng vật liệu.
 • Không đổ chất thải điện tử sang các nước đang phát triển.
 • Không sử dụng lao động tù nhân để làm tái chế - đó là cưỡng bức lao động độc hại!Trang này đã được cập nhật: 05 tháng 1 2024