Hesperian Health Guides

Chương 4: Các nhà máy sản xuất điện tử

HealthWiki > An toàn vệ sinh lao động > Chương 4: Các nhà máy sản xuất điện tử

Many people bent over their work at an electronics factory. A supervisor looks on with a frown.

Hàng triệu người đang làm việc trong các nhà máy điện tử để sản xuất ra điện thoại và các thiết bị chúng ta sử dụng hàng ngày. Nền kinh tế thế giới của chúng ta phụ thuộc vào các nhà máy này. Vậy tại sao người lao động tiếp tục bị bệnh do các hóa chất được sử dụng trong các thiết bị điện tử gây ra, bị chấn thương do làm công việc căng thẳng và lặp đi lặp lại, phải chịu nhận lương thấp và sống và làm việc trong điều kiện tồi tệ? Các chính phủ, tập đoàn và lãnh đạo của các nhà máy điện tử phải đặt ưu tiên hàng đầu là đảm bảo sức khỏe và hạnh phúc của người lao động.

Để cải thiện sức khỏe của người lao động trong các nhà máy điện tử:

  • Chính phủ và Tổ chức lao động quốc tế (ILO) phải thường xuyên đánh giá các mối nguy hiểm trong các nhà máy điện tử và thúc đẩy các nhà máy và thương hiệu cải thiện điều kiện làm việc. Chính phủ phải cung cấp hỗ trợ y tế và xã hội cho những người lao động bị bệnh do công việc và đảm bảo bồi thường cho họ và gia đình của họ.
  • Các nhãn hàng phải đảm bảo các nhà máy tuân thủ các quy định về lao động, các tiêu chuẩn về an toàn, vệ sinh lao động và môi trường của nước sở tại và quốc tế. Họ nên thiết kế các sản phẩm được sản xuất mà không phải sử dụng các vật liệu độc hại, bền và có thể tái chế an toàn.
  • Các nhà máy phải tuân thủ các luật về lao động, về an toàn và vệ sinh lao động và môi trường. Họ nên thông báo cho người lao động, cộng đồng và chính phủ về tất cả các hóa chất mà nhà máy sử dụng, nơi và cách sử dụng chúng (bao gồm trong cả sản phẩm phụ và rác thải). Họ nên chia sẻ thông tin giám sát về tiếp xúc và bệnh tật với người lao động, cộng đồng và chính phủ.
  • Người lao động phải chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe của họ và điều kiện làm việc trong nhà máy. Họ nên tổ chức các ban an toàn và công đoàn trong các nhà máy điện tử.

Các nhà máy điện tử có thể trông an toàn nhưng không phải vậy

Người lao động rất khó biết họ tiếp xúc với hóa chất trong các nhà máy điện tử như thế nào vì các nhà máy trông có vẻ rất an toàn. Các khu vực sản xuất trông rất sạch sẽ, với nhiệt độ và độ ẩm được kiểm soát. Người lao động được che kín từ đầu đến chân với bộ quần áo đặc biệt mà nhà máy nói với họ là để bảo vệ họ tránh những nguy hiểm trong công việc. Nhiều quy trình được thực hiện bằng máy móc.

Các nhà máy điện tử được thiết lập để bảo vệ các vật liệu tinh tế bên trong thiết bị điện tử chứ không phải là để bảo vệ người lao động. Để biết thông tin về thiết bị bảo vệ cá nhân (TBBVCN), xem Chương 18.

một người lao động trong lĩnh vực điện tử, với những mô tả về những đồ cô ấy mặc và một mũi tên chỉ vào từng món đồ.
Cái gì được bảo vệ?
Những phương tiện này bảo vệ con chip:
Những mặt nạ bằng giấy hoặc vải mỏng này tránh nước bọt của người lao động bắn lên tấm wafer.
Quần áo bảo hộ mỏng, bằng nhựa ngăn không cho người lao động và quần áo của họ chạm vào các tấm wafer.
Găng tay ngăn không cho người lao động chạm vào tấm wafer
Bao giày ngăn chất bẩn rơi từ tấm wafer vào giày
Những phương tiện này không bảo vệ người lao động:
Những mặt nạ bằng giấy hoặc vải mỏng không bảo vệ người lao động tiếp xúc với hóa chất đặc biệt khi sửa chữa, vệ sinh máy móc, hoặc xử lý hóa chất
Quần áo bảo hộ mỏng bằng ni lông không bảo vệ người lao động tránh hóa chất văng bắn vào người
Một số găng tay bị hỏng nhanh và làm rỏ rỉ hóa chất lên tay của người lao động
Bao giày thường rất trơn và không bảo vệ người lao động khi hóa chất đổ tràn.
Khi bạn mặc bộ đồ bảo hộ này không có nghĩa là bạn đã được bảo vệ
Trang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021