Hesperian Health Guides

Có nhiều kiểu mất thính lực

Trong chương này:

Trẻ có khó khăn về thính giác thường gặp khó khăn với cả độ lớn và cao độ của âm thanh. Ví dụ:


A man playing a flute to his baby.
Bé gái này không nghe rõ. Bé không thể nghe thấy những âm cao.
Bé không thể nghe thấy tiếng sáo của bố. Nhưng những âm thanh trầm, to như tiếng trống thì bé lại nghe thấy.