Hesperian Health Guides

Việc kiểm tra thính lực có thể thực hiện tại trung tâm y tế

Trong chương này:

A health worker using a machine to test a child's hearing.

Trung tâm y tế hay trạm xá cũng có thể kiểm tra thính lực của trẻ. Cách kiểm tra này có thể hữu ích nếu bạn nghĩ rằng trẻ gặp khó khăn về nghe nhưng bạn không thể biết những âm thanh nào mà trẻ có thể nghe thấy.

Thật đáng tiếc, những bệnh viện có khả năng kiểm tra thính lực lại thường ở xa hay chi phí quá cao. Song nếu trẻ cần đeo máy trợ thính thì trẻ cần phải được đưa đi khám chuyên khoa.

Nếu bạn đã tự kiểm tra thính lực cho trẻ ở một nơi quen thuộc, thì trẻ sẽ bớt sợ hơn khi kiểm tra bởi người lạ ở một nơi không quen thuộc. Trẻ có thể hợp tác hơn và hiểu rõ hơn mình cần làm gì.

Thông tin về thính lực của trẻ được sử dụng để lựa chọn máy trợ thính sao cho phù hợp với sức nghe của trẻ. Những thông tin về máy trợ thính.


Cần làm gì với những thông tin này?

Nếu trẻ có thể nghe thấy một số âm thanh, bạn hãy giúp trẻ học cách sử dụng thính giác của mình hiệu quả hơn. xem chương tiếp theo về việc phát triển kĩ năng nghe. Sau khi luyện kĩ năng nghe trong vòng 6 tháng, hãy kiểm tra lại để xem bạn có thu được kết quả giống như trước không.