Hesperian Health Guides

Lời cảm ơn - phiên bản kỹ thuật số

Trong chương này:

Vô cùng cảm ơn nhiều người đã đặt hết nỗ lực giúp hoàn thành phiên bản kỹ thuật số

Quản lý dự án:
Tawnia Litwin

Tư vấn kỹ thuật số:
Matt Gedigian, Luca Gilardi, Jacob Goolkasian, John Hanke, Zena Herman, Andrea Hill (Worldays Social Marketing), Saq Imtiaz, Todd Jailer, Alison King, Matthew Litwin, Tawnia Litwin, Kerry McLean, Srini Narayanan (International Computer Science Institute), Sarah Shannon, Chelsea Tanaka-Delgado, Kathleen Tandy, Dorothy Tegeler, Rajesh Veeraraghavan, Greg Wolff (UnaMesa)

Phát triển viên phần mềm:
Matt Gedigian, Luca Gilardi, Andrea Hill, Saq Imtiaz, Matthew Litwin, Tawnia Litwin, Srini Narayanan

Các cá nhân và tổ chức giúp đánh giá và đưa ra ý kiến phản hồi về phát triển ban đầu nguồn tài nguyên kỹ thuật số ở Honduras, Ấn Độ, Malawi, Mozambique, Pakistan, Philippine và Mỹ:
Rabia Aslam, Nathaniel Bowling, Halley Brunsteter, Julie Cliff, Susie Colowick, Matthew Crimp, Maria Fernandez, Namita Jacob và các đồng nghiệp tại Trường mù Perkins, Todd Jailer, Katarina Korenkova và các đồng nghiệp tại Umoyo Trust, Tawnia Litwin, Sandy McGunegil, Alfredo R. Melgar và các đồng nghiệp tại Likhaan, Justin Rausa, Jessica Rothstein, Abdus Salam và các đồng nghiệp tại Diễn đàn Quốc gia về sức khỏe phụ nữ tại Pakistan, Amanda Schultz và các đồng nghiệp tại Hiệp hội phụ nữ bảo vệ đời sống, Sarah Shannon, Kathleen Tandy, Dorothy Tegeler, Laura Turiano, Emily Wagner, Paul Wesson, Karl Wiebe, Julie Wright.

Các thiện nguyện viên chuyên ngành và nhân viên đã tận lực trong nhiều giờ để số hóa nội dung:
Jean Box, Susie Colowick, Tuyet Cong-Ton-Nu, Chi Do, Jesse Fineman, Matt Gedigian, Luca Gilardi, Duoc Ha, Matthew Litwin, Tawnia Litwin, Jane Maxwell, Hai Nguyen, Kathleen Tandy, Dorothy Tegeler và tất cả các thành viên khác của đội Hesperian.

Đặc biệt cảm ơn Mr. Hải Nguyễn và Ms. Jean Box đã cố gắng vượt bậc trong công việc của phiên bản kỹ thuật số này

Chúng tôi cũng cảm ơn các tổ chức sau đây đã tài trợ tài chính cho dự án này:
California Communications Access Foundation (CCAF).