Hesperian Health Guides

Cách sử dụng Healthwiki

Trong chương này:

Tìm kiếm thông tin

Mục lục, giống như trong sách, liệt kê các chương theo trình tự trình bày trong ấn bản. Cũng có ô vuông liệt kê nội dung của chương có tên “Trong chương này” ở bên phải của mỗi trang wiki. Nhấp vào chủ đề trong danh sách liệt kê để đến phần nội dung này của chương.

Bg search field.png Button search.png

Bạn cũng có thể gõ một cụm từ trong ô tìm kiếm ở góc trên bên phải để tìm thông tin bạn quan tâm.

Nhiều chương kết thúc bằng phần nội dung có tên: Làm việc để thay đổi. Phần này đưa ra các gợi ý làm việc để cải thiện sức khỏe phụ nữ trong cộng đồng của bạn.

Hiểu rõ di chuyển giữa các trang web

Trang trên wiki có thể chứa cùng nội dung giống như nhiều trang trong sách in. Nó cũng chứa nội dung khác, trong đó có các cách tìm kiếm các trang khác trên wiki, sách và trang web khác. Các liên kết (hay di chuyển tới trang web khác) ở bên trái có thể dẫn bạn đến:

  • trang chủ của Hesperian
  • “cửa hàng” nơi bạn có thể mua ấn bản in của cuốn sách bạn đang mở
  • phiên bản của chương rất giống trong sách in (PDF) để in hoặc tải về
  • cách để in ra trang giống hệt như trang trên màn hình
  • cùng nội dung này bằng ngôn ngữ khác
  • trang để cho bạn có thể biên soạn tài liệu mới về sức khỏe bằng ý tưởng riêng của mình cùng với nội dung của Hesperian

Như đề cập ở trên, các liên kết (hay di chuyển tới trang web khác) ở bên phải có thể dẫn bạn đến các trang khác của chương bạn đang mở.

Di chuyển giữa các trang

Ở giữa trên của mỗi trang có các liên kết cho biết trang bạn đang xem có thể được tìm thấy trong sách nào và trong chương nào. Nếu bạn nhấp vào tên sách, bạn sẽ đến Mục Lục của toàn bộ cuốn sách. Nếu bạn nhấp tên chương, bạn sẽ đến trang đầu của chương.

Như đề cập ở trên, các liên kết (hay di chuyển tới trang web khác) ở bên phải có thể dẫn bạn đến trang khác của chương bạn đang mở.

Thông tin thêm
Các kĩ năng xã hội

Chữ màu đỏ là đường liên kết dẫn đến phần nội dung liên quan ở trong sách. Nếu sách in thì có dòng chữ “Xem thêm ở trang 121”; còn trên wiki bạn chỉ cần nhấp chuột vào đường liên kết và bạn sẽ đến trang đó. Để quay trở về trang mà trước khi bạn nhấp vào đường liên kết, hãy nhấp vào mũi tên “quay về ” trong trình duyệt (thường ở góc trên bên trái màn hình). Đôi khi cũng có trang chứa ô vuông với tựa đề “Thông tin thêm” cung cấp các liên kết bổ sung dẫn đến nội dung liên quan.

Cuối cùng, ở cuối mỗi trang có các liên kết đến trang trước và trang sau của chương.

Thông tin khác về Hesperian HealthWiki

Một số sách của Hesperian có trên Hesperian HealthWiki. Nhưng ấn bản mới của cuốn Nơi Không Có Bác Sĩ vẫn còn đang viết. Vì vậy, HealthWiki mới có phiên bản trước của chỉ một số chương. Trong các chương đó, bạn sẽ thấy các đường “liên kết” màu xám không hoạt động vì tài liệu chúng liên kết đến chưa hoàn thành.


Một số sách có “Bảng chú dẫn chứng bệnh" ở đầu Trang Xanh. Trong bảng chú dẫn, bạn có thể tra cứu vấn đề về sức khỏe, các phần trong sách giải thích vấn đề này, và thuốc có thể giúp ích trong việc điều trị. “Bảng chú dẫn chứng bệnh” cung cấp cách đơn giản tìm thông tin nhanh chóng, nhưng cách này không thể thay thế cho việc đọc kỹ cuốn sách.


Một số sách của chúng tôi có sử dụng hình ảnh đặc trưng để chuyển tải thông tin tối quan trọng hoặc lặp đi lặp lại. Đó là:

ĐƯA ĐẾN BỆNH VIỆN!

Cần có ngay sự giúp đỡ của thầy thuốc!

QUAN TRỌNG!    Thông tin rất quan trọng

NBgrnimportant.png
Đây là dấu hiệu nguy hiểm!
Icon-cautionpregnant.png
Thận trọng với thuốc này trong thời gian mang thai
Icon-nopregnant.png
Không sử dụng thuốc này trong thời gian mang thai
Icon-cautionbreastfeeding.png

Thận trọng với thuốc này trong thời gian cho con bú

Icon-nobreastfeeding.png
Không sử dụng thuốc này trong thời gian cho con bú

Sách của Hesperian thường có một chương gọi là “Nguồn tài nguyên thông tin khác” hoặc “Nơi để tìm thêm thông tin”, ở đó liệt kê các sách, tài liệu, và các tổ chức khác mà chúng tôi thấy đặc biệt hữu ích trong việc điều trị các chứng bệnh khác nhau. Bạn có thể tìm thấy đường liên kết đến phần này trong Mục Lục của mỗi sách. Trên các sách của Hesperian và trên trang nguồn tài nguyên thông tin và cả trên các trang bằng ngôn ngữ khác, bạn sẽ thấy thêm nhiều đường liên kết đến “Nguồn tài nguyên thông tin khác”. Hãy dùng các đường liên kết này! Có nối mạng toàn cầu những người làm việc vì sức khỏe và công bằng xã hội. Cũng vui lòng cho chúng tôi biết nếu các đường liên kết này không còn hoạt động nữa, hoặc nếu quý vị cho rằng các nguồn tài nguyên thông tin khác cũng cần được đưa vào. Hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ: [email protected]. Nguồn tài nguyên thông tin này có thể được cải thiện với sự giúp đỡ của quý vị Nếu quý vị có bất kỳ ý tưởng nào về cách Hesperian HealthWiki có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị tốt hơn, hoặc đề xuất thay đổi nội dung sách, xin vui lòng viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] . Chúng tôi mong nhận được sự phản hồi của quý vị!