Hesperian Health Guides

Chương 17: Thông gió

Wgthas Ch17 Page 244-1.png

Tất cả các tòa nhà đều có hệ thống thông gió; thông gió là sự lưu thông không khí giữa môi trường trong và ngoài tòa nhà. Tuy nhiên ở nhiều nhà máy hệ thống thông gió kém chất lượng ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động do không khí chứa nhiều hóa chất, bụi bẩn và nhiệt không được thải ra khỏi nhà máy.

Chủ nhà máy chịu trách nhiệm bảo vệ người lao động và cung cấp không khí trong lành cho họ hít thở bằng cách:

  • đảm bảo tất cả người lao động được hít thở không khí sạch và trong lành trong nhà máy.
  • giảm nguy cơ phơi nhiễm của người lao động và mọi người xung quanh bằng cách sử dụng ít hóa chất hơn; thay thế các hóa chất độc hại bằng hóa chất ít độc hại hơn.
  • thay các dụng cụ, máy móc, hóa chất và quy trình làm việc nhằm tạo ra ít mùi và ít bụi.
  • phòng ngừa sự tích tụ hóa chất, bụi, nhiệt và xử lý chúng một cách an toàn ra khỏi nhà máy.
  • duy trì nhiệt độ phù hợp trong nhà máy (tham khảo Chương 15: Nóng và lạnh) và cho phép người lao động được nghỉ ngơi hợp lý và được uống nước sạch.Trang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021