Hesperian Health Guides

Chương 6: Các nhà máy sản xuất giày

HealthWiki > An toàn vệ sinh lao động > Chương 6: Các nhà máy sản xuất giày

Wgthas Ch6 Page 107-1.png

Trong nhà máy sản xuất giày, tiếp xúc với những công đoạn như xử lý nguyên liệu da giày, dán hay khâu có nhiều nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe của người lao động (NLĐ). Keo và nhựa bị đốt nóng sẽ giải phóng hóa chất vào không khí, có thể gây bệnh cho người tiếp xúc.

Để đảm bảo an toàn cho NLĐ, người sử dụng lao động cần phải chú ý những điều sau:

  • Sử dụng các hóa chất đảm bảo độ an toàn trong tất cả các công đoạn sản xuất. Keo hòa tan trong nước (keo nước) an toàn hơn so với các loại keo có chứa dung môi trong điều kiện có hệ thống thông gió và phương tiện bảo vệ cá nhân tốt.
  • Có quy trình sản xuất đảm bảo an toàn.
  • Đảm bảo rằng tất cả máy móc trong nhà máy đều phải có thiết bị bảo vệ, đặc biệt là máy may và các máy phát sinh nhiệt.
  • Có hệ thống thông gió tốt (Xem Chương 17), đặc biệt ở những khu vực trộn cao su hoặc nơi sử dụng keo/hồ.
  • Trang bị cho NLĐ phương tiện bảo vệ cá nhân (Xem Chương 18), đặc biệt khi tiếp xúc trực tiếp với hóa chất hoặc với các nguyên, vật liệu nóng.


Ngay cả khi áp dụng các biện pháp nêu trên để cải thiện điều kiện an toàn vệ sinh lao động thì nhiều nhà máy da giày cũng hiếm khi chi trả mức lương đủ sống cho NLĐ. Quyền của NLĐ về chế độ đãi ngộ tốt phải được công nhận trong ngành công nghiệp da giày trên toàn thế giới.Trang này đã được cập nhật: 28 tháng 2 2021